ญี่ปุ่น

เมืองหลวง
กรุงโตเกียว (ตั้งแต่ ค.ศ.1868)

มีประชากร
ประมาณ 12 ล้านคน จากจำนวนประชากร 128 ล้านคน คนเกาหลีเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมากที่สุดถึง 2 ใน 3 ของจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด

พื้นที่
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 377,385 ตร.กม. มีเกาะรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,900 เกาะ เกาะใหญ่ที่สำคัญคือ ฮอนชู ฮอกไกโด คิวชิว และชิโกกุ แบ่งการปกครองเป็น 47 จังหวัด (Prefecture)กรุงโตเกียวตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู
ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย (ในกรุงโตเกียว) 14.4 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.)อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกช่วงต้นฤดู
ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 18.2 องศาเซลเซียส มีพายุไต้ฝุ่นมากในเดือน ก.ย.
ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 5.8 องศาเซลเซียส

ภาษา
ญี่ปุ่น

สกุลเงิน
เยน (Yen) 100 เยน เท่ากับประมาณ 36 บาท

ศาสนา
ชินโต พุทธ คริสต์

การปกครอง
ประชาธิบไตยระบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
รัฐสภาญี่ปุ่นเรียกว่า สภาไดเอ็ท (Diet)

วันชาติญี่ปุ่น
23 ธันวาคม (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito)

เวลา
เร็วกว่า G.M.T. 9 ชั่วโมง (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

รหัสโทรศัพท์
โทรฯจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น กด 81+

ไฟฟ้า
100 Volts 50/60 Hz.

การคมนาคมระบบ
สนามบินนานาชาตินาริตะ อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงโตเกียว 64 กิโลเมตร การเดินทางส่วนใหญ่ของคนญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ใช้รถไฟ โดยมีทั้งระบบรถไฟบนพื้นดินและใต้ดิน และมีรถไฟความเร็วสูง Shinkansen(ความเร็ว 270 กม. ต่อชั่วโมง) วิ่งระหว่างจังหวัด

การเดินทางเข้าญี่ปุ่น
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทที่ถูกต้องก่อนเข้าญี่ปุ่น ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ การเดินทางโดยเครื่องบินตรงจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว) ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง

หากเดินทางเข้าญี่ปุ่นอย่างไม่ถูกต้องหรือพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ท่านจะประสบปัญหาต่างๆมากมาย และสร้างความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องในภายหลัง

คนต่างชาติในญี่ปุ่น
มีชาวต่างชาติพำนักอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่คือ ชาวจีนและเกาหลี แต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นประมาณ 7 ล้านคน
ปัจจุบัน (2548) มีคนไทยพำนักอยู่ในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน
ชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอ/เมืองที่พำนักอยู่
อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้ไปทำงาน ญี่ปุ่นยังไม่เปิดให้แรงงานกึ่งฝีมือ และไร้ฝีมือเข้าประเทศ ปัจจุบันญี่ปุ่น อนุญาตให้คนต่างชาติทำงานใน 14 ประเภทงาน รวมถึงแรงงานฝีมือไม่กี่สาขา เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบิน ช่างเจียรนัย นักแสดง คนครัว ช่างฝีมือในโรงงาน ผู้ฝึกสอนสัตว์ ผู้ฝึกกีฬา ฯลฯ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้มีสิทธิ์ทำงานในญี่ปุ่นไว้ค่อนข้างสูง
ก่อนจะเดินทางไปทำงานในญี่ปุ่น ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับกรมการกงสุลหรือกรมการจัดหางานก่อน ผู้ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะสั้น นักท่องเที่ยว นักเรียนที่จะเข้าไปศึกษา ผู้เข้าไปฝึกอบรม จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่น ยกเว้นทำงานพิเศษ (part time) ของนักเรียน

แรงงานต่างชาติประเภทอื่น
ญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ แต่อาจจะรับคนงานต่างชาติเข้าฝึกอบรม โดยให้วีซ่าประเภทผู้ฝึกงาน และเมื่อพ้น กำหนดระยะเวลาฝึกงาน (อาจเป็น 6 เดือน ถึง 3 ปี) จะมีการทดสอบว่าสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้หรือไม่ หากผ่านการทดสอบและมี บริษัทญี่ปุ่นสนใจจะจ้างคนงานก็สามารถได้รับวีซ่าทำงานต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงที่ฝึกงานคนงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและการคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากไม่ถือว่าเป็นการทำงาน แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 7-8 หมื่นเยน

ชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต้องลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ว่าการประจำเมือง (หรือเขต) ด้วยตนเอง (ผู้ที่อายุไม่ถึง 16 ปี สามารถให้ผู้ปกครองทำการแทนได้) ทั้งนี้ยกเว้น

บุคคลที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 90 วัน
เด็กทารกที่เกิดในญี่ปุ่นและอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 60 วัน
บุคคลที่มีสถานภาพทางการทูต หรือทางราชการ ทหารของกองทัพสหรัฐฯ หรือกองทัพสหประชาชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและครอบครัว

ประกันสังคม
การประกันสังคมหลัก ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพพนักงาน ประกันเงินบำนาญ สวัสดิการ ประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันเงินบำนาญแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุคนงาน ประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญสวัสดิการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s